Cursus bedrijfshulpverlener

 

Voor al onze opleidingen bedrijfshulpverlener werken wij exclusief samen met Reatech ®

Opleidingsduur

Een opleiding duurt 20 uur

Lessenpakket voor iedere cursist

 • Handboek
 • Verbandenset
 • Pocketmasker

- Artikel 9 -

Doelstelling 1: De basisprincipes

 • De rol van de hulpverlener verstaan alsook de indicaties voor het gebruik van het beschikbare materiaal en de noodzaak tot het registreren van incidenten en acties (wettelijk kader begrijpen).
 • Het belang inzien van basishygiëne in eerste hulp procedures.
 • De toestand en omstandigheden correct analyseren om zo veilig, vlot en efficiënt mogelijk te alarmeren en te handelen in een noodsituatie.
 • De procedures inzake comfortzorgen voorafgaand aan de evacuatie en de procedures van verplaatsing en evacuatie van slachtoffers kennen en correct toepassen.

Doelstelling 2: Het ondersteunen van de vitale functies

 • Op een veilige, snelle en efficiënte manier eerste hulp toedienen aan een bewusteloos slachtoffer (inclusief een slachtoffer met stuiptrekkingen).
 • Op een vlotte en efficiënte manier eerste hulp toedienen aan een slachtoffer met ademnood (inclusief luchtwegobstructie).
 • De toestand van een slachtoffer met pijn in de borst herkennen.
 • Snel en efficiënt de cardiopulmonale reanimatie toepassen (Richtlijnen Basisreanimatie en indien van toepassing AED van de Europese Reanimatieraad.)       

Doelstelling 3: andere afwijkingen (8u)

 • De symptomen van een ernstige aandoening (bijvoorbeeld aandoeningen van het cardiovasculair stelsel, het zenuwstelsel en vergiftiging) herkennen en de algemene principes van eerste hulp toepassen;
 • In staat zijn de correcte eerste hulp te verstrekken bij:
  • bloedingen.
  • huidwonden.
  • letsels en traumata aan botten,
  • spieren en gewrichten. hoofdletsels,
  • inclusief vermoeden van wervelletsel.
  • brandwonden;
  • oogletsel, inclusief de gevallen waarin men een oog dient te spoelen.

Tarieven

Aantal cursisten    Weekdagen    Weekend 

2 tot 3

  € 250 p.p.    € 250 p.p. 
 

4 tot 6

  € 240 p.p.    € 240 p.p. 
 

7 tot 9

  € 230 p.p.   € 230 p.p.
 

10 tot 15

  € 180 p.p.   € 220 p.p.

 

Voor opleidingen buiten Tielt (8700) kunnen er nog verplaatsingskosten in rekening gebracht worden.

Uw voorkeursinstellingen betreffende cookies op deze website

Deze website gebruikt mogelijk cookies om uw aanmeldgegevens te onthouden, statistische gegevens te verzamelen om de sitefunctionaliteit te optimaliseren en marketing te leveren op basis van uw interesses.