DAN Instructeur


De DAN Instructor Qualification Course (IQC) traint en leidt gekwalificeerde duikinstructeurs (vanaf divemaster) op om duikveiligheid te plannen, te begeleiden, uit te voeren en te stimuleren d.m.v. DAN Trainings Programma’s zoals de Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries, Advanced Oxygen First Aid, Automated External Defibrillator (AED) for Scuba Diving, First Aid for Hazardous Marine Life Injuries en Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies.

Bovendien ontwikkelt de cursus rolmodel onderwijstechnieken in de toepassing van eerste hulp bij vermoedelijke duikverwondingen. Kandidaat-Instructeurs krijgen ook de gelegenheid hun kennis met betrekking tot de speciale overwegingen bij het verlenen van eerste hulp uit te diepen. De DAN IQC is de start module. Het is een kernmodule die DAN en de DAN trainingsfilosofie introduceert. Deze kernmodule dient als introductie voor alle andere DAN Training programma’s. De overige programmamodules staan elk voor een individuele trainingsmodule die door DAN geboden wordt.

DEELNEMERS MOETEN GEBREVETTEERD ZIJN ALS PROVIDER VOOR ZE KUNNEN GEBREVETTEERD WORDEN ALS INSTRUCTEUR VOOR DAT SOORT CURSUS.

De DAN Oxygen Instructor moet bijvoorbeeld in het bezit zijn van de DAN Oxygen Provider licentie voor hij kan gebrevetteerd worden als DAN Oxygen Instructor.

IQC – cursusoverzicht (algemeen)

 • Overzicht handboek - Standaards & Procedures
 • Theorie-sessie:
  • Overzicht
  • Onderwerpen
 • Vaardighedensessie:
  • Overzicht
  • Gebruikt scenario's
  • Gewonde duiker scenario's
 • Oefening
 • Eindbeoordeling (Examen)

NA HET VOLGEN VAN DE IQC START UW SPECIFIEKE INSTRUCTEUR OPLEIDING NAAR KEUZE.

Als NIET duikprofessional kunt u enkel deelnemen aan de 4 opleidingen voor algemeen publiek en werk plaatsen:

 1. Basic Life Support
 2. First aid
 3. AED
 4. Pediatric basic life support

 

Prijzen en data op aanvraag

Uw voorkeursinstellingen betreffende cookies op deze website

Deze website gebruikt mogelijk cookies om uw aanmeldgegevens te onthouden, statistische gegevens te verzamelen om de sitefunctionaliteit te optimaliseren en marketing te leveren op basis van uw interesses.