Hazardous marine life

Cursusdoel

Het doel van deze cursus is het algemene duikpubliek en geïnteresseerde niet-duikers te trainen en op te leiden in de eerste hulptechnieken bij een mogelijke verwonding door gevaarlijke zeedieren. Deze cursus introduceert de identificatie van potentieel gevaarlijke zeedieren en hoe verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden. Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid voor ervaren duikers en instructeurs om te blijven leren.

Leerdoelen

 • Vier soorten verwondingen door gevaarlijke zeedieren  identificeren
 • Tenminste vijf giftige zeedieren noemen
 • Vijf algemene tekenen van contact met gif  noemen
 • De juiste eerste hulp procedure beschrijven bij een verwonding door een giftig zeedier
 • Tenminste drie zeedieren noemen die een duiker kunnen bijten
 • Twee algemene waarschuwingstekenen noemen van een beet door een zeedier
 • De juiste eerste hulp procedure  beschrijven bij een bijtverwonding door een zeedier
 • Tenminste drie zeedieren  noemen die irritaties bij duikers kunnen geven
 • Tenminste vier algemene waarschuwingstekenen van irritaties noemen
 • De juiste eerste hulp procedure  beschrijven voor behandeling van het aanraken van onderwaterleven
 • Twee algemene soorten zeevoedselvergiftiging  identificeren
 • Tenminste drie vissoorten  noemen die zeevoedselvergiftiging kunnen geven
 • Drie algemene waarschuwingstekenen geven van zeevoedselvergiftiging
 • De reden  geven waarom onderzoek door een arts nodig is wanneer er aan zeevoedselvergiftiging wordt gedacht
 • De juiste eerste hulp procedure  beschrijven voor de behandeling bij verdenking van zeevoedselvergifitiging
 • Een Veiligheid Omgeving Beoordeling uit te voeren
 • De stappen op te noemen om een omgeving veiligheid beoordeling uit te voeren
 • De Ademweg, Beademing en Circulatie (ABC’s) van een gewonde duiker uit te voeren
 • Een zorgzame houding te laten zien t.o.v. een duiker die ziek of gewond is
 • De luchtweg open te houden en de Ademhaling te bewaken (Beademing uitvoeren) bij een gewonde duiker
 • Het belang van extra zuurstof als eerste hulp maatregel voor gewonde duikers te beschrijven
 • De technieken te demonstreren voor het onder controle brengen van bloedingen, waaronder directe druk, omhoogbrengen en het gebruik van drukverbanden en drukpunten
 • Drukpunten te localiseren en toe te passen voor het onder controle brengen van externe bloedingen
 • Verbanden aan te leggen om wonden veroorzaakt door gevaarlijke zeedieren te behandelen
 • Een doorgaande beoordeling en shockbehandeling te demonstreren
 • Drukimmobilisatietechniek te demonstreren
 • De onderdelen van een Noodassistentie Plan op te noemen
 • Tenminste vijf technieken of richtlijnen op te noemen die de kans op verwonding door gevaarlijke zeedieren verminderen

De aard en de omvang van deze cursus is beperkt tot het opleiden van duikers en geïnteresseerde niet-duikers, zoals kapiteins, watersporters en niet-duikende familieleden om potentieel gevaarlijke zeedieren te identificeren; eerste hulp te verlenen bij een verwonding door een gevaarlijk zeedier; en om verwondingen door gevaarlijke zeedieren te voorkomen. Deze cursus geeft geen training in reanimatie of duikreddingen. De trainingsoefeningen van deze cursus gaan ervan uit dat de zieke of gewonde duiker al aan de wal of aan boord van een schip is gebracht.

Tarieven

De prijs per module is 75 euro.

* Groepen vanaf 5 personen genieten van een 30% korting per persoon

Indien meerdere opleidingen in een keer aangevraagd worden, krijg je een korting van 25 euro per extra module!!

* In de prijs van alle modules zijn de cursuskit (zwarte tas met DAN-logo, handboek, Provider Flow Chart, DAN-pen, DAN diploma en DAN Temporary Card) en brevetatie inbegrepen.

Uw voorkeursinstellingen betreffende cookies op deze website

Deze website gebruikt mogelijk cookies om uw aanmeldgegevens te onthouden, statistische gegevens te verzamelen om de sitefunctionaliteit te optimaliseren en marketing te leveren op basis van uw interesses.